Uitgeverijen, bedrijven en organisaties
kunnen bij baekelandt writings terecht voor

Eindredactie

Herschrijven en nalezen teksten voor nieuwsbrieven, websites, magazines, bedrijfscommunicatie, whitepapers, folders...

Neutrale artikels

Specialisaties: bouw, architectuur, zorg, projectbeschrijvingen, facility management, personeelsbeleid, opleiding, onderwijs, schoolreportages, rondetafels, bedrijfs-, stads- en persoonsportretten

Copywriting

Bedrijfs- en productvoorstellingen, websites, mailings, folders, catalogussen, stads- en bedrijfsmagazines, nieuwsbrieven, cases, ghostwriting, verslaggeving van evenementen...

Hoofdredactie

Coördinatie magazines, (bedrijfs)kranten, folders, nieuwsbrieven... van A tot Z (invulling, planning, samenwerking met graficus en drukker)
 

Videofilmpjes

Script, voorbereiding en begeleiding ter plaatse (voorbeelden: URSA, CEBEKO, Joris Ide Façade)

Daag mij uit!

Nood aan een vlotte, creatieve pen?
In welke sector je ook actief bent: daag mij uit om nieuwe horizonten te verkennen en jouw communicatie op punt te zetten!

Contact

Recent werk

Tilly

Een passie

Taal boeit me, raakt me en verrast me. Ik ben gedreven door nieuwsgierigheid en gebeten door nieuws. Tijdens mijn studies aan de Arteveldehogeschool (Communicatiebeheer - optie Pers & Voorlichting) verdiepte ik me in de journalistieke technieken. Ik leerde kritisch denken en proefde van tekst, audio en video. Via mijn stage kwam ik in de boeiende wereld van de vakbladen terecht.

Vrouw in de bouw

Bouw, architectuur, facility management en beroepsfederaties vormen de rode draad doorheen mijn loopbaan.

Bij Professional Media Group specialiseerde ik me als journaliste en later hoofdredactrice in socio-economische thema's voor aannemers en architecten. 

Dertien jaar later maakte ik de overstap naar vakbladuitgeverij FCO Media, waar ik vier en een half jaar werkte als hoofdredactrice van onder meer Dimension en FM-Magazine

De sprong

In juli 2018 waagde ik de sprong. Mijn beroepsfierheid, ervaring en netwerk vormen de basis van Baekelandt Writings. Een avontuur dat deuren blijft openen en elke dag opnieuw een uitdaging is.

Contact